Cumartesi

Bugün günlerden Cumartesi
Kış yağmuru şakır şakır
Pazar bilemedin Pazartesi
Açıyormuş hava
Buna da şükür
İşler kesat
Bu ilk değil
Çalış babam çalış
Harıl harıl
Döner misin bir gün
O da belli değil
Hababam de babam
Boş hayallere sarıl
Cumartesi şakır şakır
Pazartesi buna da şükür
Bu ilk değil harıl harıl
Çalışmışım
İşim gücüm param pulum
Derken
Kendi hayatımı kaçırmışım
Neler oluyor bize
Falan derken
Olanlar olmuş
Alışmışım
İşim derken
Gücüm derken
Param derken
Pulum derken
Neler derken
Falan derken
Alışmışım